หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๑ กรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๑ กรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-30 08:55:48

โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา

วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ อาคาร ๑๑ กรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 

“การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” 

โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

นักวิชาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การสอนสังคมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ในยุค ๔.๐”

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา