หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 28 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-30 09:07:40

28 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์ สวนสุนันทา ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา