หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM" ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วย อาจารย์ช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ ผู้กำกับดูแลโครงการ ณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาว
30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM" ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วย อาจารย์ช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ ผู้กำกับดูแลโครงการ ณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาว

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-03 09:05:40

30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM" ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วย อาจารย์ช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ ผู้กำกับดูแลโครงการ ณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา