หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:07:27

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูปเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการประสบการณ์ให้แก่เด็กระดับปฐมวัยได้ต่อไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร