หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 29 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมโครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
29 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมโครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-03 09:15:16

29 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมโครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งมีการพบปะกันระหว่างศิษย์เก่า บัณฑิต และนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

- เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อคณาจารย์ อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

- เพื่อได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์