หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทย
30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-03 09:19:40

30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31