หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 1 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-04 08:59:44

1 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จ.ภูเก็ต ณ คณะครุศาสตร์ ห้อง 1124