หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 28-29 เมษายน พ.ศ.2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน นำทีมโดย ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และทีมวิทยากร ในวันที่ ณ เรือนไม้ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
28-29 เมษายน พ.ศ.2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน นำทีมโดย ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และทีมวิทยากร ในวันที่ ณ เรือนไม้ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-04 10:35:26

28-29 เมษายน พ.ศ.2561 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน นำทีมโดย ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และทีมวิทยากร ในวันที่ ณ เรือนไม้ชายคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม