หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์คณะบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น
2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์คณะบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-04 10:38:21

2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์คณะบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา