หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 และ แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ตีรวิชช์ ทินประภา ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1137
2 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 และ แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ตีรวิชช์ ทินประภา ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1137

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-04 10:44:40

2 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 และ แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ตีรวิชช์ ทินประภา ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1137