หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 3 พ.ค.61 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจงอาจารย์ทีมงานวิจัย และ นางสาว มณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางไปเก็บข้อมูลการประเมินโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้
3 พ.ค.61 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจงอาจารย์ทีมงานวิจัย และ นางสาว มณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางไปเก็บข้อมูลการประเมินโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-07 13:18:27

   3 พ.ค.61 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจงอาจารย์ทีมงานวิจัย และ นางสาว มณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางไปเก็บข้อมูลการประเมินโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ใน ศพด.บ้านห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์