หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 -16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรของคณะครุศาสตร์ โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ คณบดีคณะครุศาส
15 -16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรของคณะครุศาสตร์ โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ คณบดีคณะครุศาส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-19 17:34:35

   15 -16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรของคณะครุศาสตร์ โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจาร์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ และยังได้กล่าวให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรในการต่อยอดการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ บึงปรีดารีสอร์ท จังหวัด เพชร์บุรี