หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2561 โดย รองศาสตราจารย์ดร..นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้ พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2560 ก
15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2561 โดย รองศาสตราจารย์ดร..นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้ พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2560 ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-19 17:40:26

15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2561 โดย รองศาสตราจารย์ดร..นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้ พิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2560 การติดตามบทความวิจัยนักศึกษา