หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 17 พฤษภาคม 2561 การประชุมเพื่อเตรียมการงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17 พฤษภาคม 2561 การประชุมเพื่อเตรียมการงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-19 17:42:10

17 พฤษภาคม 2561 การประชุมเพื่อเตรียมการงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา