หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ กล่าวรายงานการดำเนินการ ณ หอประชุม
25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ กล่าวรายงานการดำเนินการ ณ หอประชุม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-28 15:21:02

   25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ กล่าวรายงานการดำเนินการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา