หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน มอบเกียติบัตร ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ประเภทโปสเตอร์ ณ ลานบ้านครู
25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน มอบเกียติบัตร ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ประเภทโปสเตอร์ ณ ลานบ้านครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-28 15:24:50

25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน มอบเกียติบัตร ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ประเภทโปสเตอร์ ณ ลานบ้านครู