หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ว่าด้วยระเบียบวาระการบริหารงานในปีงบประมาณ2560 ณ ห้องเรียนรวม 1157
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ว่าด้วยระเบียบวาระการบริหารงานในปีงบประมาณ2560 ณ ห้องเรียนรวม 1157

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-11 22:40:43

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ว่าด้วยระเบียบวาระการบริหารงานในปีงบประมาณ2560 ณ ห้องเรียนรวม 1157