หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนการสอนแบบ Active Learning" ให้กับครู กทม. วิทยากร โดย อาจารย์กรกมล ชูช่วย ณ ห้องประชุมพนิชยกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนการสอนแบบ Active Learning" ให้กับครู กทม. วิทยากร โดย อาจารย์กรกมล ชูช่วย ณ ห้องประชุมพนิชยกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-06-04 11:15:58

2 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนการสอนแบบ Active Learning" ให้กับครู กทม. วิทยากร โดย อาจารย์กรกมล ชูช่วย ณ ห้องประชุมพนิชยกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา