หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการทำงาน และปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อให้งานของคณะครุศ
6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการทำงาน และปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อให้งานของคณะครุศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-06-13 14:57:45

6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการทำงาน และปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อให้งานของคณะครุศาสตร์บรรลุเป้าหมาย ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี