หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 12 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้จิตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้จิตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-06-13 15:02:47

12 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้จิตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา