หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 13 มิถุนายน 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ ณ ห้องประชุม 1124
13 มิถุนายน 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-06-13 15:09:24

13 มิถุนายน 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ ณ ห้องประชุม 1124