หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดประชุม ผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขา ทบทวนเตรีมการด้านงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562
20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดประชุม ผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขา ทบทวนเตรีมการด้านงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:16:07

20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดประชุม ผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขา ทบทวนเตรีมการด้านงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562