หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม
21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:24:36

21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม