หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 มิถุนายน 2561 อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารการวิจัยใ
27 มิถุนายน 2561 อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารการวิจัยใ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:45:24

27 มิถุนายน 2561 อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1124