หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2 กรกฏาคม 2561 คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดประชุมการทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์
2 กรกฏาคม 2561 คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดประชุมการทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:47:59

2 กรกฏาคม 2561 คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดประชุมการทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์