หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีแคสรอบสี่สรุปยอดสมัคร พบสี่สาขาวิชาของสวนสุนันทาติดอันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด
ทีแคสรอบสี่สรุปยอดสมัคร พบสี่สาขาวิชาของสวนสุนันทาติดอันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:50:43

ทีแคสรอบสี่สรุปยอดสมัคร พบสี่สาขาวิชาของสวนสุนันทาติดอันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด อันได้แก่

ครุศาสตร์ภาษาไทย อัตราการแข่งขัน 1 : 92
ครุศาสตร์ปฐมวัย อัตราการแข่งขัน 1 : 90
ครุศาสตร์สังคมศึกษา อัตราการแข่งขัน 1 : 67
ครุศาสตร์คณิตศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 49