หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1146 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับสาขาวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และ อ.ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2560
6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1146 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับสาขาวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และ อ.ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:22:38

6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1146 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับสาขาวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย และ อ.ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2560