หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1142 คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาชีพครู โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว และอาจารย์ ดร.ปรียา สมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจ
6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1142 คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาชีพครู โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว และอาจารย์ ดร.ปรียา สมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:24:12

6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1142 คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาชีพครู โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว และอาจารย์ ดร.ปรียา สมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐