หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 7 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทาสืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานย่อยโครงการผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ
7 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทาสืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานย่อยโครงการผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:28:25

7 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทาสืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานย่อยโครงการผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ (High Quality and Premium Quality Teachers = HQT and PQT) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นสมควรให้มีการประชุมครั้งต่อไป โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับความไว้วางใจเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศอิงสมรรถนะในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการประชุมระหว่าง 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดทำหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้