หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 9 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์
9 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:32:22

9 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์