หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 10 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รอบ Admision ซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่ 4
10 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รอบ Admision ซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:34:25

10 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รอบ Admision ซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่ 4