หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 11 ก.ค.2561 อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1124เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบส
11 ก.ค.2561 อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1124เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:43:33

11 ก.ค.2561 อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1124เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทุกสาขาวิชา อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู ที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี