หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 10 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
10 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:45:38

10 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา