หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 16 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 202 คน ณ ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ โดยได้เกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา และอาจารย์กลุ่มวิ
16 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 202 คน ณ ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ โดยได้เกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา และอาจารย์กลุ่มวิ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-02 15:19:23

16 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 202 คน ณ ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ โดยได้เกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา และอาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร หัวหน้าสาขาวิชาสังคม ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาทราบ