หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บ่ายวันนี้ (15 ส.ค.61) ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ในการนี้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะ เข้านำเสนอข้อมูลศักยภาพของคณะเพื่อจัดทำแนวทางการในการพัฒนาคณะค
บ่ายวันนี้ (15 ส.ค.61) ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ในการนี้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะ เข้านำเสนอข้อมูลศักยภาพของคณะเพื่อจัดทำแนวทางการในการพัฒนาคณะค

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-07 13:13:14

บ่ายวันนี้ (15 ส.ค.61) ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ในการนี้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะ เข้านำเสนอข้อมูลศักยภาพของคณะเพื่อจัดทำแนวทางการในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ในการให้ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและผลักดันศักยภาพของคณะต่อไป