หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561” นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบร
วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561” นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-12 10:17:10

วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561”

นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี

#วันเยาวชนแห่งชาติ