หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สุนิสา คำยนต์ น.ศ.สาขาวิชาภาษาไทยชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ทำอย่างไรประเทศไทยจะไร้โกง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ..อ.สิริอร จุลทรัพย์ ผู้ฝึกซ้อม
สุนิสา คำยนต์ น.ศ.สาขาวิชาภาษาไทยชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ทำอย่างไรประเทศไทยจะไร้โกง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ..อ.สิริอร จุลทรัพย์ ผู้ฝึกซ้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-11 22:24:22

สุนิสา คำยนต์ น.ศ.สาขาวิชาภาษาไทยชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ทำอย่างไรประเทศไทยจะไร้โกง  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ..อ.สิริอร จุลทรัพย์ ผู้ฝึกซ้อม