หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู สู่ศตวรรษที่ 21 (SMART TEACHER)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู สู่ศตวรรษที่ 21 (SMART TEACHER)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:07:07

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู สู่ศตวรรษที่ 21 (SMART TEACHER)

โครงการย่อย : โครงการบูรณาการทักษะการจัดการเรียนรู้สู่พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ในใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

๒.เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้