หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ YSEALI Spring Academic Fellowship 2018 ในหัวข้อ Civic Engagement
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ YSEALI Spring Academic Fellowship 2018 ในหัวข้อ Civic Engagement

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:06:54

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ YSEALI Spring Academic Fellowship 2018 ในหัวข้อ Civic Engagement ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (รวมทั้งสิ้น 22 คนจากผู้สมัครทั่วประเทศ) เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซี่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเข้าศึกษาและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่มหาวิทยาลัยในโครงการ รวมไปถึงการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดย นายสหรัฐ ลักษณะสุต จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในรอบต่อไปเร็วๆนี้.....ลำดับที่ 19