หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16-17 พย 2560 ผศ.สมหมาย ปวะบุตร และ อ.บุญฤดี อุดมผล นำนักศึกษาของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 16-17 พย 2560 ผศ.สมหมาย ปวะบุตร และ อ.บุญฤดี อุดมผล นำนักศึกษาของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:11:03

วันที่ 16-17 พย 2560 ผศ.สมหมาย ปวะบุตร และ อ.บุญฤดี อุดมผล นำนักศึกษาของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับฟัง คณะครูที่ราชวินิตประถมบางแค ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากร ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค