หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นักศึกษารหัส 56 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไป
นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นักศึกษารหัส 56 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-07 13:15:25

นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นักศึกษารหัส 56 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไป (ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี) เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชร ครั้งที่ ๑๓ สาขาศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย. ในนามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีมา. ณ ที่นี้ด้วย