หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นแรกคึกคัก นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าส่งหนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณ
นแรกคึกคัก นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าส่งหนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-07 13:16:53

นแรกคึกคัก นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าส่งหนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์