หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 9 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสาขาวิชาและกิจกรรมเฉลยสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสาขาวิชาและกิจกรรมเฉลยสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-11 22:38:33

9 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสาขาวิชาและกิจกรรมเฉลยสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา