หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 29 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงแสดงกตเวทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 “เกษมศานต์กาลเกษียณ จากพากเพียรสู่ภาคภูมิ” ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงแสดงกตเวทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 “เกษมศานต์กาลเกษียณ จากพากเพียรสู่ภาคภูมิ” ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-12 12:12:45

29 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงแสดงกตเวทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 “เกษมศานต์กาลเกษียณ จากพากเพียรสู่ภาคภูมิ” ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา