หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับผู้ตรวจสอบภายใน
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:13:24

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับผู้ตรวจสอบภายใน ในจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตรวจความพร้อมการเข้ารับการตรวจสอบการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ อาคาร ๑๑ คณะครุศาสตร์