หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 14 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
14 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:12:43

14 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ University of Iceland