หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน และนางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน และนางศรารัตน์ เพิ่มญาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:12:29

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน และนางศรารัตน์ เพิ่มญาติ เป็นกรรมการกิจกรรมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล วันที่ 3 วันนี้คณะกรรมการได้เข้าตรวจอาคารต่างๆ ได้แก่

อาคาร 31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

อาคาร 33 ศูนย์วิทยบริการ

อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์