หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธีราพร พลายเล็ก จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธีราพร พลายเล็ก จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-12 10:11:17

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธีราพร พลายเล็ก จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องเรียนรวม 1137