หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 10 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
10 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:13:39

10 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา