หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษา
การออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:12:57

การออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษา หัวใจสำคัญ คือ ใจของผู้เรียน ธรรมชาติของเด็ก ความเหมาะสมของสาระความรู้ สื่อที่ช่วยกระตุ้นการเรียน การเตรียมงาน ก่อนไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ สาขาวิชาภาษาไทย